AJPES neprijazen odprti kodi

Priprava davčnega obračuna me je pripeljala na spletne strai AJPESa in do neštetih obrazcev, ki so jih pridni uradniki pripravili za podjetja, samostojne podjetnike etc. Sicer brez pripomb, zelo koristno, priročno in dobro izdelano…samo nekaj me je zmotilo: vse aplikacije za pripravo poročil so pripravljene za uporabnike microsoftovih oken in excela. Utemeljitev :

“Ugotovitve kažejo, da večina uporabnikov uporablja Windows operacijski sistem in Excel preglednice, medtem ko je uporabnikov drugih programskih produktov (Star Office, Open Office …) zelo malo. Neracionalno bi bilo za tako majhno število uporabnikov drugih programskih produktov izdelovati povsem nove računalniške rešitve. Ne glede na navedeno pa imajo uporabniki drugih programskih produktov možnost predložitve letnih poročil prek spletnega portala AJPES.â€? (povezava tukaj)

Kar seveda v primeru, da bi bila država podjetje, ne bi bilo problematično. Odločitev vlade ali resornega ministrstva/organa, da uporablja samo najbolj razširjeno programsko opremo pa odpre vsaj dve vprašanji.

1. Že kar nekaj vlad po svetu se je odločilo prestopiti na odprtokodne rešitve. Zakaj? Ker so cenejše, bolj fleksibilne in varne. Zakaj torej slovenska vlada ne razmisli resno tudi o tej opciji. Pred kratkim sem opazil, da vsaj za novejše spletne strani uporabljajo typo3 odprtokodni CMS.

2. Kakšna naj bo politika vlade do odprte kode v širšem smislu? S tem, da jo izključi iz procesa priprave zaključnih računov podjetnikov, ki morebiti pazijo tudi na stroške programske opreme, seveda avtomatično diskriminatorno podpre drugo stran.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *